יצירת קשר
מלא/י את פרטיך ונחזור
אליך בהקדם


 מתחיל/ה עבודה חדשה נמצא/ת במעבר בין עבודות שמירה על זכויות ביטוחיות מעוניינ/ת בהצעה לקופת גמל להשקעה אחר

אנחנו מתחייבים ליצור עימך קשר במסגרת שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך. ככל שלא נוצר עמך קשר במשך שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך, אנא צור עימנו קשר בדחיפות בטלפון 2000*

מבטחים קריירה מבטחים קריירה

כיצד לשמור על הכיסוי הביטוחי

תפריט תפריט
כיצד לשמור על הכיסוי הביטוחי

שמירה על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים בתקופת אי עבודה או חל"ת

על מנת שלא לפגוע בזכויות הביטוחיות שנצברו בקרן הפנסיה המקיפה בעת עזיבת מקום עבודה ו/או הפסקת תשלומים לקרן, יכול עמית פעיל לבחור לשמור על הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא הגדלת פנסיית הזיקנה, לתקופה של עד 24 חודשים.
רכישת הכיסוי הביטוחי שומרת על הבטחון שלך למקרה של חלילה ארוע נכות או פטירה וזאת בעלות חודשית נמוכה במיוחד.
העמית יכול לבחור בהסדר הריסק במידה ולא משך סכום כלשהו מתוך מרכיב תגמולי המעסיק ומתוך מרכיב תגמולי העובד.

מהו הסדר הריסק?

הסדר הריסק הינו תשלום דמי גמולים מופחתים כל עוד לא התחדשו תשלומים בגין העמית לקרן וכל עוד הוא אינו מבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה אחרת.
הסדר הריסק ייעשה לא יאוחר מתום חמישה חודשים ממועד הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה, והוא יחול במשך תקופה רצופה המקבילה לתקופה הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה של העמית ועד 24 חודשים.
במידה ואירע לעמית במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).

עמית אשר אינו מעוניין בתשלומים שוטפים לקרן יש באפשרותו לקנות את הכיסויים הביטוחיים בהסדר הריסק מתוך הצבירה הקיימת שלו בקרן ללא הצורך להפקיד כספים נוספים בקרן.

מה קורה בהפסקת התשלומים לקרן?

לידיעתך, הפסקה בתשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים, פוגעת בצבירה הפנסיונית שלך בקרן הפנסיה לגיל הזקנה, מביאה להפסקת הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ופוגעת פגיעה משמעותית ביותר בכיסוי הביטוחי לשאירים במקרה של פטירה חו"ח.");

© כל הזכויות שמורות מנורה מבטחים 2014

עיצוב ובנייה: ליקוויד